Interkulturell kunskap i en globaliserad värld

Racial business team.

Vi lever i en globaliserad värld. Gränserna suddas ut och möten med andra kulturer blir allt vanligare. Vill du möta alla kunder och medarbetare på ett bra sätt och öka din lönsamhet ska du satsa på interkulturell kunskap.

Accenture, ett världsledande managementföretag, har påvisat att arbetsplatser som satsar på interkulturell kompetens ökar sin effektivitet och därmed lönsamhet och med 30 %.

Vi skräddarsyr utbildningarna i engelska och svenska som andra språk utifrån dina behov och önskemål. Snabba och bra översättningar från svenska till engelska och språkgranskningar? Kontakta oss!