Vill du möta alla kunder och medarbetare på ett bra sätt?

– satsa på interkulturell kunskap

Arbetsplatser som satsar

på interkulturell kompetens

ökar sin lönsamhet med

30%

AMT Communication – språk
och interkulturell kommunikation

Vi lever i en globaliserad värld. Gränserna suddas ut och möten med andra kulturer blir allt vanligare. Vill du möta alla kunder och medarbetare på ett bra sätt och öka din lönsamhet ska du satsa på interkulturell kunskap. Accenture, ett världsledande managementföretag, har påvisat att arbetsplatser som satsar på interkulturell kompetens ökar sin effektivitet och därmed lönsamhet och med 30 %.

Vi skräddarsyr utbildningarna i engelska och svenska som andra språk utifrån dina önskemål. Vill du ha hjälp med snabba och bra översättningar från svenska till engelska och språkgranskningar? Kontakta oss!

AMT Communication på Diploma Utbildning

Yrkessvenska – Grundkurs är en utbildning för dig som är ny i Sverige och som vill lära dig hur det fungerar på svenska arbetsplatser. Kursen lär dig sociala koder och det svenska språk som används på arbetsplatser och i samband med att du söker arbete i Sverige. Du får lära dig hur svenska arbetsplatser är organiserade, hur saker bestäms och hur svenskar pratar med varandra på arbetet.

Utbildningen passar både dig som behöver lära dig grunder i svenska språket och dig som redan arbetar i Sverige.

Se filmen på Diploma Utbildning’s hemsida.

Kunder