Språk och interkulturell kommunikation

Vi lever i en globaliserad värld. Gränserna suddas ut och möten med andra kulturer blir allt vanligare. Vill du möta alla kunder och medarbetare på ett bra sätt och öka din lönsamhet ska du satsa på interkulturell kunskap. Accenture, ett världsledande managementföretag, har påvisat att arbetsplatser som satsar på interkulturell kompetens ökar sin effektivitet och därmed lönsamhet och med 30 %. Vi skräddarsyr utbildningarna i engelska och svenska som andra språk utifrån dina önskemål. Vill du ha hjälp med snabba och bra översättningar från svenska till engelska och språkgranskningar? Kontakta oss!

Språk och interkulturell kommunikation

Vi lever i en globaliserad värld. Gränserna suddas ut och möten med andra kulturer blir allt vanligare. Vill du möta alla kunder och medarbetare på ett bra sätt och öka din lönsamhet ska du satsa på interkulturell kunskap. Vi skräddarsyr utbildningarna i engelska och svenska som andra språk utifrån dina önskemål. Kontakta oss!

Våra onlineutbildningar på Diploma Utbildning

Yrkessvenska – Grundkurs 

Detta är en utbildning för dig som är ny i Sverige och som vill lära dig hur det fungerar på svenska arbetsplatser. Kursen lär dig sociala koder och det svenska språk som används på arbetsplatser och i samband med att du söker arbete i Sverige. Du får lära dig hur svenska arbetsplatser är organiserade, hur saker bestäms och hur svenskar pratar med varandra på arbetet. Utbildningen passar både dig som behöver lära dig grunder i svenska språket och dig som redan arbetar i Sverige.

Yrkessvenska inom äldreomsorg

I den här utbildningen får du lära dig vilka yrkesgrupper som finns inom äldreomsorgen och vilka arbetsuppgifter de har. Du får även kunskap om olika sjukdomar som vanligtvis drabbar äldre människor och vilka hjälpmedel som kan användas. Äldre människor använder ibland ord och uttryck som yngre generationer och personer som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att förstå innebörden av. Exempel på sådana uttryck får du lära dig i utbildningen för att lättare kunna kommunicera med äldre människor och förstå vad de behöver hjälp med.